สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

การเรียนการสอน : ระดับอนุบาล

 

 

             มุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของนักเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทุกด้าน

ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

 

                                                             +++++++  คลิ๊ก +++++++++

 

                                                           

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม