สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายชนทัต ขันธะรี ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายชนทัต ขันธะรี นักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 4 ณ หอประชุม ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา