สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

โครงการ(สาธิตปันรัก สู่น้องบ้านกุดตากล้า ) ณ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฏา สารการ

รูปภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/.../12e0CUB1JNotQVlhR0QCM1sEIr18..