สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฝ่ายอนุบาล นำโดย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2565
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฝ่ายอนุบาล นำโดย ผศ.ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้’’ปฐมวัย วิถีไทย’’ ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล3
ฐานกิจกรรมแบบบูรณาการ"ปฐมวัย วิถีไทย"มีดังนี้
- ฐานละเล่น /เล่นกลิ้งวงล้อ กระโดดยาง
- ฐานของเล่น /ทำมังกร/งูใบมะพร้าว โทรศัพท์
- ฐานนิทานไทย /ฟังดาวลูกไก่
- ฐานขนมไทย /ทำขนมชั้น/น้ำใบเตย
- ฐานประเพณีไทย /ทำกระทง/ลอยกระทง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก สนุกสนาน รอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กปฐมวัย