สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2565
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนผ่านกิจกรรมการเล่าเรื่องพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความสามารถออกแบบชุดและแต่งกายวันฮาโลวีน มาร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการแสดงออกร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ณ บริเวณด้านหน้าตึกจามจุรี (อาคารเรียนมัธยมศึกษา