สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2567
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=501&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

  •  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=604&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

  • แจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และพิมพ์เอกสารรายงานตัว


    วันที่ 9 เมษายน 2567

       - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • วันที่ 6-8 เมษายน 2567 ชำระค่าบำรุงการศึกษา ผ่านระบบเว็ปไซต์ https://www.satitubru.ac.th/student/signin/

ตัวอย่าง 
password  - เลขที่สอบ 4 ตัวตามประกาศ
username - หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
-  ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว
https://www.canva.com/design/DAF9G3ZfyAI/2rkRT2scfDUscC2oLYyj6g/view?utm_content=DAF9G3ZfyAI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

** หากไม่เข้ารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์