สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ป.4 - ม.3

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ป.4 - ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566

ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 
ณ ค่ายลูกเสือบ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี ลิงก์ที่ตั้ง :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=182WJhxrruZYnBGB_UNNhjwD1ddxFFSc&usp=sharing 

รายละเอียดทังหมดลิงก์ :

https://drive.google.com/drive/folders/1JNUZSS1HLRS7PGZt_5N2ff7G-j_Bem-A?usp=drive_link 

หมายเหตุ : 1) เดินทางรถโดยสารที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกัน บริเวณด้านหน้าเสาธง เวลา 06:30 น.
 2) นักเรียนที่เดินทางรถส่วนตัวพร้อมกันที่ค่ายลูกเสือบ้านหนองไหล เวลา 08:00 น.

ลิ้งค์รูปภาพกิจกรรมวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567

https://drive.google.com/drive/folders/1PJaKDeOHrrbIKxr0WClDhbmNLEqERwlq?usp=sharing