สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับอนุบาล 1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

ระดับอนุบาล 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegRoomSeat&Class=301&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1


https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegRoomSeat&Class=401&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegRoomSeat&Class=501&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4


https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegRoomSeat&Class=604&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

 แจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และปริ้นเอกสารเข้าห้องสอบตามลิ้งนี้แนบนี้

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Admission&Cont=login

ตัวอย่าง 
password หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
username วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
รหัสที่ใส่ คือ  23032563
ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1MkOpCji4PcwzE_v5uprfd03u8NTFcu4o/view?usp=drivesdk

** หากไม่เข้าทำการทดสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์