สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนให้กำลังใจ สภานักเรียน "สาธิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง"

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท “สาธิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีความต้องการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสื่อการสอน ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

1.วันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “สาธิตจิตอาสาเล่นดนตรีเปิดหมวก” ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 11:50-12:50น. ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. วันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2567 จุดรับบริจาคสิ่งของ ณ อาคารจามจุรี (ตึกมัธยม)โรงเรียนสาธิต
ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อสมทบทุนดังต่อไปนี้
บริจาคเงินทุนสำหรับซื้อสื่ออุปกรณ์ภายในห้องแห่งการเรียนรู้ บริจาคสิ่งของ เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือเสริมความรู้สำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา เสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่ ชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ฯลฯ

3.วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-16:30 น.คณะสภานักเรียน และครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมปรับภูมิทันศ์ทาสีสนามเด็กเล่น และอาคารกรองน้ำดื่ม ภายในโรงเรียน

ช่องทางการบริจาค
เงินสด  สามารถมอบให้กับ นางสาว ณัฏฐณิชาชา เกียรติธนาโอฬาร (เหรัญญิกสภานักเรียน )โทร:082-692-1438

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงศรี เลขบัญชี:4411330923 ชื่อบัญชี:นางสาววราพร หงษ์ทอง และ นายณัฐดนัย ตรีภพ

(ครูที่ปรึกษาและประธานนักเรียน)


ติดต่อบริจาคสิ่งของ ได้ที่นางสาว ณัฐวรา ทาสมบูรณ์ และนายวชิรวิทย์ หมอนิล
เบอร์โทร: 0622787734 , 06-3823-0161