สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม. 6 รุ่นที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS 2567

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว )โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 1  ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS 2567