สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เช็กความพร้อม กก.จัดการแข่งขัน “อรุณเกมส์” กีฬาสาธิตราชภัฏ ฯ ครั้งที่ ๓๓

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2566
โดย : นายวัชรพล ศิริปี

เช็กความพร้อม กก.จัดการแข่งขัน
“อรุณเกมส์” กีฬาสาธิตราชภัฏ ฯ ครั้งที่ ๓๓
------------------------------------
บ่ายวันนี้ (๖ พ.ย. ๒๕๖๖) ที่ห้องโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๓ “อรุณเกมส์” มีประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัย ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ฯ อนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และระเบียบการแข่งขันกีฬาให้มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา อาทิ ด้านเทคนิคกีฬาและผู้ตัดสิน สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา การแพทย์และพยาบาล การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
พร้อมกันนี้ได้พิจารณากำหนดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๓ “อรุณเกมส์” มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สังกัดกระทรวง อว. จำนวน ๑๒ โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-----------------------------------
ข่าว/ภาพ : ชลธิชา นะวินรัมย์
พิสูจน์อักษร : พงพิทักษ์ อุปไชย