สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-12 พ.ย.2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2564
โดย : admin

กิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-12 พ.ย.2564

ห้องจันทร์กระจ่างฟ้า อ.1/1 หน่วยการเรียนรู้ "อาเซียนน่ารู้"

ห้องพุดพิชญา อ.2/1 หน่วยการเรียนรู้ "น้ำ หิน ดิน ทราย"

ห้องราชาวดี อ.3/1 หน่วยการเรียนรู้ "ดอกไม้แสนสวย"