สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

แรกรับประทับใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564
โดย : admin

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอน On-site ในวันที่ 8 พ.ย.2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ถวัลย์  สุนทรา กล่าวทักทายต้อนรับนักเรียน และเน้นย้ำให้นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด