สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เด็กชายธรณฐกร จันดี (น้องก้องเกียรติ) ร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเด็กชายธรณฐกร จันดี (น้องก้องเกียรติ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด
รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล                   </p>
                </div>
                
              </div>
              <div style=