สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2565
โดย : admin

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตฯ นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา อาจารย์ศศิธร บุญไฟโรจน์ และคณะครู ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ซักศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง