สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และดร.ถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน MOU ระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี