สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เด็กชายก้องภพ ไชยโกษ (น้องอุลตร้า) ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWON

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ขอแสดงความยินดีด้วยกับ เด็กชายก้องภพ ไชยโกษ (น้องอุลตร้า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO ได้รับเหรียญทอง (GOLD MEDAL) รุ่น ต่อสู้ คลาส C รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี น้ำหนัก 18-20 กก. DION TKD UBON วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม