สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเบญจมะมหาราช

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ