สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ดร.ถวัลย์ สุนทรา มอบเกียรติบัตร พร้อมให้โอวาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฏา สารการ

ดร.ถวัลย์ สุนทรา มอบเกียรติบัตร พร้อมให้โอวาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 และรับมอบของที่ระลึกจากนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565