สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ครั้งที่๖๗ ณ โรงแรมเนวด้า เนื่องในวันครูปี พศ.๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

นวันจันทร์ที่๑๖ มกราคม พศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ครั้งที่๖๗ ณ โรงแรมเนวด้า เนื่องในวันครูปี พศ.๒๕๖๖