สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ประกวดขี่ม้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2565
โดย : นายวัชรพล ศิริปี

 

เด็กชายปิติภัทร  ยิ่งยืน  (พี่ปลื้ม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัล

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

Thailand Championship #6 Pony Cat.C Qualifier 60 CM

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

Horse Guard Jumping Pony 60 CM

 รายการ Horse Guard Open 2022 & Thailand Championship 2022 #6 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 The Royal Horse Guard Ridding MaxWin Arena, Bangkok