สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชชา อึ้งวนิชบรรณ และเด็กหญิงพิชญ์สิณี อึ้งวนิชบรรณ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชชา อึ้งวนิชบรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา และเด็กหญิงพิชญ์สิณี อึ้งวนิชบรรณ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาในการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี