สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

กีฬาเทควันโด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2565
โดย : นายวัชรพล ศิริปี

 

เด็กหญิงบัวชมพู หอมหวล (แองเจิ้ล)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น ป.2/1
ได้รับรางวัล

1.เหรียญทอง ประเภท Speed Kick อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง

2.เหรียญเงิน ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง  อายุ 7-8ปี น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ในการแข่งขัน “Sisaket Taekwondo E-San Championship 2022” จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565