สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ดร.ถวัลย์ สุนทรา ฝ่ายบริหาร และคณะครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ