สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เด็กหญิงพิชชา อึ้งวนิชบรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในการสอบวัดทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ (Education Contest) ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ