สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงมนัสนันท์ ดีกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดีกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน​สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สอบได้ลำดับที่ 1 การสอบอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ English Test 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
---------------------------
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน