สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

รวมประกาศ รายละเอียด

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2566
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นอนุบาล, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

 

========================================================