กิจกรรมสาธิตรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ "สาธิตรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8 "วันที่ 18-19 มกราคม 2567

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/SATITUbonRajabhatUniversity/posts/861704452631555