โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

วันจันทร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2566
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด
#พัฒนาทักษะ #ความคิด #สติปัญญา เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน มีกิจกรรมหลากหลายอย่างและเพลิดเพลินสนุกสนาน
 
 
ภาพ/ข่าวงาน:ประชาสัมพันธ์โรงเรียน