การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2566
โดย : นายกฤษฏา สารการ

รวมภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2566 ในวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2566