ดร.ถวัลย์ สุนทรา พร้อมคณะครูและอาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยดร.ถวัลย์ สุนทรา พร้อมคณะครูและอาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในหัวข้อเรื่อง วิจัยและสถิติ
ณ หอประชุมไพรพยอม
บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาสามารถนำกระบวนการวิจัยและสถิตินี้ต่อยอดการเรียนรู้ได้
----------------------
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน