ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก i ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2567
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

  •  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  •  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=501&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=604&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1