กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 มี.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ >>>
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รูปภาพเพิ่มเติม กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1-ป.2
 
รูปภาพเพิ่มเติม กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3
 

รูปภาพเพิ่มเติม กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4-ป.6

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3631967130404819&set=pcb.3631979233736942