ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 256

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับอนุบาล 1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

ระดับอนุบาล 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=301&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=401&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=501&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://www.satitubru.ac.th/?Page=Reg&Cont=RegStudentResult&Class=604&Type=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&Pg=1

แจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และพิมพ์เอกสารรายงานตัว

วันที่ 6 มีนาคม 2567
✔️ระดับอนุบาล 1

วันที่ 7 มีนาคม 2567
✔️ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2567
✔️ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
✔️ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4


ตามลิงก์นี้แนบนี้
https://www.satitubru.ac.th/?Page=Admission&Cont=login
ตัวอย่าง 
password  เลขที่สอบ 4 ตัวตามประกาศ
username  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว
https://drive.google.com/file/d/1NrHjiGvMfwB5uEUaDcZbpD31GiNbBr6q/view?usp=drivesdk

** หากไม่เข้ารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรสอบถาม 045-352-000 ต่อ 1240