ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์2567

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับอนุบาล 1
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 
 
ระดับอนุบาล 1
 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
แจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และปริ้นเอกสารเข้าห้องสอบตามลิ้งที่แนบมานี้
 
ตัวอย่าง
password หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
username วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
รหัสที่ใส่ คือ 23032563
ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
** หากไม่เข้าทำการทดสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์