เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

นางสุภาพร ดอมไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพสถานศึกษา และคุณครูวัชรพล ศิริปี เลขานุการฯ ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมยางนา วันพุธที่ 31 มกราคม 2567