ขอขอบคุณนักศึกษาที่เป็นจิตอาสา ทาสีตกแต่งสนาม BBL ให้กับนักเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอขอบคุณนักศึกษาที่เป็นจิตอาสา ทาสีตกแต่งสนาม BBL ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
ในโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#โครงการทาสีเพื่อน้อง ในรายวิชาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัดชัย แก้วตา และนักศึกษา Section 23
#ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และนักศึกษาอย่างสูงค่ะ
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SATITUbonRajabhatUniversity