กิจกรรมโรงธรรมโรงทาน วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
 
 
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงธรรมโรงทาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น และได้รู้การจักการมีน้ำใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่