สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

นักเรียนได้รับรางวัล โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ UXACT Genius Star ครั้งที่2

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2567
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ UXACT Genius Star ครั้งที่2
ป.1
ด.ญ.นุชจรินทร์ โคตุทา
ป.2
ด.ช.อนันฑเมศย์ จุฑาพฤทธิ์
ป.3
ด.ช.ปุณณภพ จันทรเจริญ
ด.ช.ณปณต ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ด.ญ.พิชญาภา พิมพ์บุญ
ด.ญ.พิชญ์สิณี อึ้งวนิชบรรณ
ป.4
ด.ช. ธรธรธรรม์ หนองบัว
ด.ช. พุทธคุณ แสงศรี
ด.ช. ฐปนรรฑ์ แสงตะวัน
ด.ญ. กิตติเกวลี แก้วล้อมบึง
ป.5
ด.ญ. ชุติสรา สีหะปัญญา
ด.ช. ปิติภัทร ยิ่งยืน
ป.6
ด.ญ.ธันยา รัตนะจินดาพงษ์
ด.ช. ณัฐดนัย โสบุญ
ด.ญ.พิชชา อึ้งวนิชบรรณ