สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

สอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Genius) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2566
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกร สมหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นผู้สมัครสอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 9 ของประเทศ ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Genius) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566