สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา UBON VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2566
โดย : นางสาวภณชล อัศมนศักดา

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายปุณณวัฒน์  อาธิเวช  และ เด็กชายปัณณวิชญ์  อาธิเวช  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภท การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  รุ่นประถมศึกษา

 

ในงานมหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา UBON  VTEA  BOARD  GAMES  2023  ระดับประเทศ
 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2566
 
ณ โรงเรียนเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี