สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์ และเด็กชายชนทัต ขันธะรี ทางวิชาการความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี ดร.ถวัลย์ สุนทรา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์ ได้เข้าร่วมการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการ โดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกสุดยอดอัจฉริยภาพในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) โดยนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดงในประเภทการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)
และขอแสดงความยินดี กับเด็กชายชนทัต ขันธะรี นักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 4
ณ หอประชุม ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา