สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับน้องหยก เด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด ในรายการเทควันโดนานาชาติ ประเภทพุ่มเซ TH NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEO

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

ขอแสดงความยินดีกับน้องหยก เด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด
ในรายการเทควันโดนานาชาติ ประเภทพุ่มเซ TH NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEOK CUPINTERNATIONAL TAEKWONDO CHANPIONSHIP 2023